Oferta

Oferujemy usługi w zakresie projektów architektonicznych i projektów wnętrz - począwszy od od koncepcji, przez formalne procedury, aż po nadzór nad realizacjami. Od lat zajmujemy się projektami budynków mieszkalnych, przebudowami istniejących budynków oraz projektowaniem budynków komercyjnych a także projektami wnętrz nowych obiektów jak i metamorfozami wnętrz istniejących. Traktując bryłę budynku i jego wnętrze jako spójną całość osobiście polecamy kompleksowy projekt budowlany zawierający projekt wnętrza.

 

współpraca projektowa krok po kroku

I etap
niezobowiązujące spotkanie inwestora z projektantem

 

omawiamy inwestycję i potrzeby klientaokreślamy ramy czasowe
szacunkowa wycena projektu
przedstawienie wzoru umowy po spotkaniu jest czas na decyzję inwestora o współpracy z projektantem

II etap
spotkanie projektowe oraz przygotowanie “koncepcji”

 

podpisanie umowyzwymiarowanie pomieszczeń szczegółowe
omówienie preferencji i oczekiwań klienta co do projektu
po ustalonym czasie przekazanie inwestorowi "koncepcji" - układ funkcjonalny i wizualizacja

III etap
akceptacja “koncepcji” i wykonanie “projektu”

 

akceptacja/uwagi inwestora „koncepcji”
po zatwierdzeniu „koncepcji” przekazanie finalnego wydruku
opracowanie „projektu” - szczegółowe rysunki dla wykonawców
przekazanie finalnego wydruku „projektu”

IV etap
nadzór autorski

 

kontrola zgodności realizacji inwestycji z "projektem" w toku wykonywania robót budowlanych uzgadnianie możliwości i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych
dobór produktów w sklepach - w ofercie jest maksymalnie pięć wizyt na terenie inwestycji i w sklepach
co zawiera kompleksowy projekt

co zawiera kompleksowy projekt

projekt architektoniczny

część A
zaakceptowana “koncepcja”

rzuty budynku
wizualizacje bryły budynku

część A/1
prace przedprojektowe - udział w uzyskaniu dokumentów

warunki zabudowy
mapa do celów opiniodawczych
mapa do celów projektowych
warunki techniczne gestorów sieci
badania geotechniczne

część B
“projekt budowlany” do uzyskania pozwolenia na budowę

występowanie w imieniu inwestora w organach administracji
projekt zagospodarowania terenu
projekt architektoniczno-budowlany
uzgodnienia, opinie i pozwolenia
charakterystyka energetyczna budynku
informacja „Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”
wizualizacje fotorealistyczne bryły budynku

część C
nadzór autorski

 

projekt wnętrz

częśc A
zaakceptowana “koncepcja”

rzuty pomieszczeń
wizualizacje wnętrz 

część A/1
prace przedprojektowe

inwentaryzacja pomieszczeń objętych opracowaniem

część B
“aranżacja wnętrza”

rysunki techniczne niezbędne do wykonania prac
dobór produktów i materiałów wykonawczych
wizualizacje wnętrz wybranych pomieszczeń (przestrzenne widoki 3D) obrazujące ogólne zasady rozwiązań estetycznych, materiałowych, kolorystycznych i oświetleniowych

część C
nadzór autorski